Tin Tức
Xổ số Tuyên Quang Vị Trí:Xổ số Tuyên Quang > Xổ số Tuyên Quang > Cau Lo Bach Thu Khung 3 Ngay Dùng lệnh chuyển đổi cơ sở dữ liệu để di chuyển theo nền tảng RMAN (12c đến 19C)
Cau Lo Bach Thu Khung 3 Ngay Dùng lệnh chuyển đổi cơ sở dữ liệu để di chuyển theo nền tảng RMAN (12c đến 19C)Cập Nhật:2022-07-10 09:37    Lượt Xem:183

Cau Lo Bach Thu Khung 3 Ngay Dùng lệnh chuyển đổi cơ sở dữ liệu để di chuyển theo nền tảng RMAN (12c đến 19C)

Không tổng kết Sử dụng dữ liệu hoán cải từ RMAN để giải thích cơ chế di chuyển cơ sở dữ liệu từ hệ điều hành Windows đến hệ điều hành Linux (đích) từng bước. Phiên bản cơ sở dữ liệu Nhà Tiên Tri của nền tảng cửa sổ sẽ được nâng cấp từ 12C đến 19c, 2) của Linux Dừng lại Đây là những bước sau để thực hiện tiến trình di trú. Description Name Dễ dàng chuyển đổi một cơ sở dữ liệu từ một nền tảng sang nền tảng khác, định dạng Thứ tự của hai cơ sở dữ liệu phải giống nhau. Do đó, như bước đầu tiên, xin kiểm tra đường v., dịch chuyển của hai platform u PlanName=Chim cánh cụt Comment l PlanName tên% phù dâu; cho% phù dâu; A35% phù dâu; đặt% phù dâu; nhắn tin thật xa chọn% 2nbsp;% 2Yeah; từ% 2nbsp; v., dịch chuyển platform% phù dâu; thứ tự bằng% phù dâu; 2; 2Yeah; Dừng Dừng lại Từ kết xuất, chúng tôi có thể thấy cả hệ điều hành của cửa sổ và hệ thống Linux ở dạng nhỏ. Vậy trong trường hợp này, bạn có thể dễ dàng sử dụng RMAN để chuyển đổi to àn bộ cơ sở dữ liệu. Description The database in Mount mode and open it with the read-only Lựa chọn. Description Đuổi theo tắt% 2nbsp; ngay bây giờ SQL% 2gt; khởi động% 2nbsp; giá vòng: SQL% 2gt; thay đổi% phù dâu; cơ sở dữ liệu mở% phù dâu; đọc% phù dâu; chỉ; 2Yeah; Thông tin: sửa 2Yeah; SQL% 2gt;% 2Yeah; Dừng Dừng lại! Name Tddb. Kiểm tra Comment Thanh tra chức năng giao dịch xác định cơ sở dữ liệu có thể được chuyển đến trung tâm tâm tâm và sử dụng trình phụ (nhồi máu). Tddb. Kiểm tra Comment Chức năng bên ngoài kiểm tra sự tồn tại của các vật thể, thư mục, và BFILE. Chuyển tên của nền tiêu chuẩn thành tham số cho chức năng đầu tiên. The Return type of the function is Boolean, so nhọn a variable of boolean type, and call the function as following: ♪ ♪ bỏ vòng mật khẩu trên% phù dâu; khai mạc% 2nbsp; vComment trở lại% phù dâu; color 2Yeah; bắt đầu% 2nbsp; vComment trở lại Tddb. Kiểm tra Comment db('Linux% 2Yeah;x86% nóc nóc khsp;46T-cắn,' 2Yeah; cuối; 2đéo gài thức 2Yeah; Dừng Nếu không có gì được trả lại, cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng để được chuyển đến sân ga đích. Description Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Tddb. Kiểm tra Comment Mở cổng: -606;

Ghi chú: vComment trở lại% phù dâu; color 2Yeah; bắt đầu% 2nbsp; vComment trở lại Tddb. Kiểm tra Comment bên ngoài; 2Yeah; cuối; 2đéo gài thức 2Yeah; Dừng Dừng Dễ dàng tạo một tập tin pfile và chạy lệnh cơ sở dữ liệu chuyển đổi để chuyển đổi to àn bộ cơ sở dữ liệu thành nền tảng Linux Tạo tập tin pfile tạo% nóc Hả? từ% 2nbsp; khoai; 2Yeah; Dừng Chạy lệnh chuyển đổi cơ sở dữ liệu để chuyển đổi to àn bộ cơ sở dữ liệu thành chương trình Linux đích. Description tấm lòng: mục tiêu% phù hợp./ 2đéo hiểu 2Yeah; chuyển dạng% 2nbsp; cơ sở dữ liệu mới% phù dâu; cơ sở dữ liệu tầm ngắm 2Yeah; dịch vụ: văn lệnh% 2nbsp;' c ó khả năng vận chuyển. ra'=% 2nbsp;% 2Yeah; dn'u tập tin RAW tên cúng cơm cải tạo% phù dâu;' C:\\ app\\ piyus\\ CV''% phù dâu;% nóc 2Ngài; và bao gồm: tới% phù dâu; platform% phù dâu;' Linux% phù dâu; x86% phù dâu; 6cắn; 2Yeah; Dừng Dừng lại! Khi thực hiện lệnh chuyển đổi cơ sở dữ liệu, man sẽ không chuyển đổi và chuyển đổi tập tin lặp lại, tập tin điều khiển, tập tin mật khẩu, và khoảng trống tạm thời đến nền tảng đích. RMAN điều chỉnh mọi tập tin dữ liệu về kiểu nền tảng đích. Description Nói rác độ của mục tiêu sẽ tạo ra thư mục liên quan Dừng lại Comment BAG% 2nbsp; mkdir% 2nbsp;- p% phù dâu; dung dung dịch mkdir% 2nbsp;- p% phù dâu; admine/orcl/cump% 2nbsp; dung dịch mkdir% 2nbsp;- p% phù dâu; color mkdir% 2nbsp;- p% phù dâu; nhanh Comment phục hồi vùng/orc% phù dâu; 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; Dừng Mảnh ghép 6. Chép các tập tin liên quan tới máy mục tiêu Đưa tất cả tập tin dữ liệu vào Tập tin tham số trong thư mục home/db và việc vận chuyển để tạo cơ sở dữ liệu Chép SQL vào máy đạt mục tiêu như sau:2 Chuyển đổi tất cả các tập tin Tập tin dạng lớn Chuyển. SQLLanguage Mục tiêu (ví dụ) thay đổi tập tin pfile pfile, như sau: chỗ adump điều khiển địa điểm tập tin Dừng lại! Dừng lại! Name để thoát thay đổi địa điểm của tập tin nén Làm lại tập tin tập tin dữ liệu Mẫu Gỡ bỏ mọi dòng sau khi khởi chạy nâng cấp, như đã hiển thị trong hình ảnh sau M60. Chạy dịch vụ SQL...máy chủ đích

Dừng lại! đặt Oracle Sid gọi orc, và chạy theo kịch bản về dấu vân tay này. Dừng lại ngay! 2hlbp. Ấy! bố/ bố vận chuyển. SQL% phù dâu; Dừng Nâng cấp từ 12C đến 19C...máy chủ đích Dừng lại Comment NHÀ/rdBms/admine% 2enbsp;? Comment HOẠ/perr/bin/perr% phù nbsp; Cat. pl% phù dâu; Cat. thì ra% phù dâu; Dừng The process này mất khoảng 40-50 phút. Description Dừng lại Dừng Dừng lại! Dừng lại! tạo% nóc GenericName từ% 2nbsp; Name 2Yeah; Dừng Đuổi theo vết thương Dừng lại ngay! 2hlbp. Ấy! Phần mềm thì ra% phù dâu; Dừng Dừng lại Khi văn lệnh hoàn thành, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ được di chuyển thành công từ bục Windows sang nền Linux và được nâng cấp thành công từ 12C đến 19C! Description Mảnh ghép Description