Tin Tức
Kqxs Hà Giang Vị Trí:Xổ số Tuyên Quang > Kqxs Hà Giang > Dudoanxosokhanhhoa Trung Quốc Ủy ban điều luật ngân hàng và bảo hiểm: hỗ trợ chính phủ địa phương làm một công việc tốt trong việc bảo hiểm xây dựng và vậ
Dudoanxosokhanhhoa Trung Quốc Ủy ban điều luật ngân hàng và bảo hiểm: hỗ trợ chính phủ địa phương làm một công việc tốt trong việc bảo hiểm xây dựng và vậCập Nhật:2022-07-29 09:35    Lượt Xem:77

Dudoanxosokhanhhoa Trung Quốc Ủy ban điều luật ngân hàng và bảo hiểm: hỗ trợ chính phủ địa phương làm một công việc tốt trong việc bảo hiểm xây dựng và vậ

(96789;cuộc họp yêu cầu công việc trong vòng hai nửa năm để tiến hành một cuộc cải cách liên tục trong ngành ngân hàng và bảo hiểm. Giúp chính phủ phát hành trái phiếu đặc biệt để bổ sung vốn của các ngân hàng nhỏ và trung bình. Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ và các biện pháp hỗ trợ để bán những khoản vay không thực hiện của các ngân hàng nhỏ và nhỏ bé. Hỗ trợ chính phủ địa phương để đảm bảo cung cấp các tòa nhà và thúc đẩy một sự phát triển lành mạnh và ổn định của thị trường bất động sản. Hợp tác để ngăn chặn và giải quyết rủi ro tiềm ẩn của các chính phủ địa phương. Dễ dàng hơn nhiều lần trước 2Yeah; Description Tháng Bảy 2, Ủy ban Điều luật hàng về ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc đã công bố rằng Ủy ban điều chỉnh ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc gần đây đã tổ chức một hệ thống mở rộng chuyên đề nghị chuyên đề làm việc giữa mùa 2022 và các hoạt động thanh tra và giám sát kỷ luật (truyền hình và điện thoại) nhằm tổng hợp lại công việc đầu nửa năm, phân tích tình hình hiện tại, và sắp xếp các nhiệm vụ quan trọng cho nửa năm. Description Buổi họp ghi lại rằng từ năm nay, hệ thống CBC đã theo đúng hướng dẫn của căn cứ phát triển và kiểm tra và s ửa chữa căn cứ trung tâm của Đảng, và đã nỗ lực để thúc đẩy sự phục hồi nền kinh tế quốc gia. Đã có tiến triển mới trong việc xây dựng hệ thống đảng và cải cáchDudoanxosokhanhhoa, phát triển và ổn định của ngành ngân hàng và bảo hiểm. Description Đặc biệt, chúng ta nên ngăn chặn và ngăn chặn và ngăn chặn các rủi ro tài chính hiệu quả, đẩy nhanh việc sắp xếp rủi ro cho các tổ chức tài chính nhỏ và trung bình, và tăng cường sự ngăn chặn và kiểm soát rủi ro trong những lĩnh vực then chốt. Tập trung vào việc cải thiện chất lượng và hiệu quả của dịch vụ tài chính cho nền kinh tế thực, thúc đẩy ngân hàng và bảo hiểm để tăng cường cung cấp vốn, cải thiện dịch vụ tài chính trong những khu vực chủ chốt và mối liên kết yếu, và phát triển những biện pháp để tăng cường dịch vụ tài chính của người mới. Chúng ta sẽ tiếp tục cải tiến và mở rộng ngành ngân hàng và công nghiệp bảo hiểm,Kqxs Hà Giang tiếp tục thúc đẩy các tổ chức ngân hàng và bảo hiểm để cải thiện tình hình công ty, chấp nhận mở cửa vào ngân hàng thương mại đường phố Chiết Giang và thúc đẩy liên tục cải cách và phát triển tài chính hưu trí thương mại; Tăng hiệu quả khả năng giám sát theo luật; Tăng cường hình thức giám sát và luật pháp, và tăng đáng kể chi phí vi phạm luật pháp và quy định. Description Đồng thời, cuộc họp cũng đưa ra yêu cầu cho công việc trong vòng hai nửa năm để thúc đẩy liên tục cải cách ngành ngân hàng và bảo hiểm. Giúp chính phủ phát hành trái phiếu đặc biệt để bổ sung vốn của các ngân hàng nhỏ và trung bình. Chúng ta sẽ cải tiến các môi trường tín dụng nông nghiệp. Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ và các biện pháp hỗ trợ để bán những khoản vay không thực hiện của các ngân hàng nhỏ và nhỏ bé. Hỗ trợ chính phủ địa phương để đảm bảo cung cấp các tòa nhà và thúc đẩy một sự phát triển lành mạnh và ổn định của thị trường bất động sản. Hợp tác để ngăn chặn và giải quyết rủi ro tiềm ẩn của các chính phủ địa phương. Chúng ta sẽ dứt khoát tiêu diệt các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Description Buổi họp yêu cầu đặt nền ổn định kinh tế vào một vị trí quan trọng hơn, đóng vai trò quan trọng hơn của quy định phản chu kỳ tài chính, và thực hiện đầy đủ các chính sách và các biện pháp để ổn định kinh tế. Chúng ta sẽ tăng cường sự ổn định và hỗ trợ cho doanh nghiệp, và sẽ bắt đầu ứng biến tài chính liên tục cho doanh nghiệp phục vụ, thu nhập, du lịch văn hóa, vận chuyển và các ngành khác. Tăng cường dịch vụ tài chính nhỏ và vi. Thực hiện sự trừng phạt đặc biệt về các công ty. Hướng dẫn và tăng hỗ trợ tài chính cho các dự án xây dựng. Tập trung vào việc ủng hộ người dân Xineshi để sống và làm việc trong hòa bình và hài lòng, và khuyến khích các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới. Mở rộng sự bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Tiến hành nhanh gọn các biện pháp mở cửa của ngành tài chính. Description Buổi gặp mặt! ghi rõ rằng cần phải nhanh chóng hoàn thành thiếu sót của việc giám sát. Chúng ta sẽ tiếp tục củng cố sự giám sát quản lý công ty, củng cố kiểm tra thâm nhập của các cổ đông và giám sát và kiềm chế hành vi của các cổ đông. Khẩn trương các tổ chức tài chính địa phương thâm nhập sâu vào khu vực và tăng cường dịch vụ tài chính cộng đồng và hạt. Tăng tốc xây dựng một chương trình dữ liệu lớn để giám sát và nâng cấp cấp giám sát kỹ thuật số và thông minh. Tập trung vào việc cải thiện cơ chế giám định. Description Dừng Chất lượng và sự giải thích chính xác đều có trong ứng dụng của đảo Sinai. Thẻnh thống: Zhang Wen